Arrangementsudvalg

Arrangementsudvalget foretager kvalitetstjek af indkøbet af tilbehør beregnet for næste fællesspisning.

Suppleanten stod for fotografering.

Arrangemenstudvalget er ankersten for  pleje og udvikling af korets sociale elementer. Ind imellem har udvalget ad hoc opgaver hist og her, mens de faste opgaver primært omfatter  følgende:

  • Bestemme menuen til den månedlige fællesspisning og sørge for den er klar, når tidspunktet er inde. (v/formanden)
  • Planlægge og iværksætte besluttede fælles udflugter for medlemmerne, med eller uden påhæng, og sikre at alle deltagere kommer med hjem.
  • I forbindelse med årsmødet i august at afhente det medlem, der er udråbt til årets sanger, på vedkommendes bopæl, hvis årets sanger ønsker det. Er det tilfældet, er kotymen, at årets sanger diverterer medlemmerne med lidt til maven som tak for afhentningen. Forinden skal udvalgsmedlemmerne kontrollere, om de værdighedstegn, der følger med udnævnelsen til årets sanger, er blevet opbevaret sikkert, og at de forefindes i rengjort stand.

Kræver en aktivitet helt særlige kompetencer, der mod forventning ligger udenfor arrangementsudvalgets formåen, kan andre kormedlemmer, blive indraget i aktivitetens planlægning og gennemførelse. Sidste gang, det var nødvendigt, var i øvrigt i foråret 1957.

Medlemmer af arrangementsudvalget per august 2018:

Formand:

John Pedersen

Øvrige medlemmer:

Ole Olesen

Horst Gärtner

Peter Rune Mortensen

Suppleant:                        

Søren Wistrup