Bestyrelse og dirigent

Intens aktivitet i maskinrummet

Konstituering efter generalforsamlingen 16.01.2019:

Formand: 

Klaus Keller                      Tlf. 40 92 78 96  

Mail:                                   klaus.keller@live.dk 

Næstformand og sekretær: 

Søren Wistrup                    Tlf. 29 29 57 67  

Mail:                                 soren@favpro.dk


Kasserer: 


Horst Gärtner           Tlf. 86 67 17 82 

Mail:                         horst@mail.tele.dk


Ceremonimester: 

John Pedersen                   Tlf. 21 21 98 25  

Mail:                                     jap56@outlook.dk

Arkivar: 

Ole Olesen                           Tlf. 86 61 39 31  

Mail:                                      ole.laerkevej@gmail.com

Dirigent: 

Uffe H. Munkgaard

Tlf.:                            25342596

Mail:                          u.munkgaard@gmail.com